Link

Libertyer

法政大学の学生サークルです。

 

Noti's

京都を拠点とした学生団体です。

 

宇宙×ミエル化

日本の有人宇宙船実現を目指して。

  

宇宙開発フォーラム実行委員会(SDF)

宇宙開発について社会科学的視点から考察している学生団体です。

 

宇宙就活実行員会

日本で唯一の「宇宙関連企業を参集した就活セミナー」を開催する学生団体です。

 

今後の予定

  • 9/23、Astro Cafe開催!
  • 内部セミナー月間です

Facebook

Twitter